Tervetuloa!

logo

Heinolan Taidemuseon Ystävät ry. on vuonna 1992 perustettu yhdistys.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää taidemuseotoimintaa ja siihen liittyvää kuvataiteen harrastusta Heinolan alueella sekä toimia kuvataidetta harrastavien ja siitä kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tukee Heinolan taidemuseota taide- ja muilla lahjoituksilla, järjestää luentotilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä sekä retkiä taidetilaisuuksiin. Yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä kerätä varoja järjestämällä arpajaisia, myyjäisiä ja talkootoimintaa.

Yhdistyksen säännöt

Tietosuojaseloste 2019

Hallitus 2019

TMY jäsenkysely 2019

Toimintakertomus 2018

Teoshankinnat ja lahjoitukset